banner_ny

Zarządzanie zespołem

zespół 1

Silne zarządzanie zespołem jest niezbędne dla sukcesu każdej organizacji.W dzisiejszym dynamicznym i stale ewoluującym środowisku biznesowym umiejętność wspierania współpracy, komunikacji i kreatywności wśród członków zespołu jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

Wyznacz jasne role i obowiązki: ustal jasne role i obowiązki dla każdego członka zespołu.Pomaga to uniknąć zamieszania, powielania pracy i konfliktów.Zachęcaj do elastycznych ról i zespołów międzyfunkcyjnych, aby promować poczucie własności i podejście oparte na współpracy.

Mamy silny system zarządzania.Trzon firmy stanowi Dyrektor Generalny.Dyrektor generalny bezpośrednio przydziela zadania Menedżerowi Biznesowemu i Dyrektorowi Produkcji oraz przegląda i zatwierdza każde zadanie, gdy zbliża się ono do końca.Business Manager odpowiada za zarządzanie zespołem R&D oraz zespołem Trade Business i bezpośrednio przydziela im zadania oraz wskaźniki.Po wykonaniu zadań sporządzą raport i przedłożą go dyrektorowi generalnemu do przeglądu.

Dyrektor Produkcji posiada uprawnienia do kierowania Kierownikami Magazynów, Kontrolerem Jakości oraz Liderami Zespołów Produkcyjnych.Kontroluj produkcję, jakość i terminy każdej partii, przydzielając im zadania, aby osiągnąć najwyższy poziom produkcji firmy.Istnieje ciągła potrzeba komunikacji między Dyrektorem Produkcji a Dyrektorem Biznesowym, aby w jak największym stopniu zaspokoić wszystkie potrzeby klientów.Lider Zespołu Produkcyjnego będzie bezpośrednio organizował pracę i kontrolował personel linii produkcyjnej.